สาระความรู้

ความสำคัญของ PPE
อ่านต่อ
ไฟไหม้ติดเสื้อผ้า ห้าม!! วิ่งเด็ดขาด
อ่านต่อ
รู้หรือไม่ ควันไฟสามารถคร่า..ชีวิตเราได้
อ่านต่อ
การตรวจเช็คถังดับเพลิงรายเดือน
อ่านต่อ
เครื่องดับเพลิง Low Pressure Water Mist
อ่านต่อ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเหลวระเหย ชนิด NON-CFC
สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท คือ ABC
อ่านต่อ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง
สามารถดับไฟได้ 2 ประเภท คือ A B
อ่านต่อ