ไฟไหม้ติดเสื้อผ้า ห้าม!! วิ่งเด็ดขาด

หากเพลิงไหม้แล้ว #หนีไม่ทัน #ไฟลามติดตัว ให้เพื่อนๆ ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 

"ตั้งสติ อย่าวิ่ง เพราะยิ่งวิ่ง... ไฟจะยิ่งลุกลามตัว ให้หยุดนิ่ง และ ล้มตัวลงนอนกับพื้นทันที หลังจากนั้นให้ใช้มือปิดหน้าไว้ แล้วกลิ้งตัวทับเสื้อผ้าที่ติดไฟ" จนไฟดับนะคะ

เอกสารที่แนบ