รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

NASA FIRE PRODUCT AND SAFETY CO., LTD.

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

 

          จากความมุ่งมั่น และเล็งเห็นความสำคัญของความ

ปลอดภัยในส่วนของบุคคลและอาคารสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานพยาบาล สถานศึกษา ห้างร้านต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้ NASA FIRE ที่เป็นร้านเล็ก ๆ ของเมืองโคราช ได้ขยายกิจการมาก่อตั้งเป็น บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และมี Brand สินค้าเครื่องดับเพลิงของบริษัท คือ NASA FIRE

 

          ณ ปัจจุบัน NASA FIRE มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยมีทีมงานคุณภาพคือ : - พนักงานขายที่มีความรู้สินค้าเป็นอย่างดี - พนักงานจัดการคลังสินค้าที่เป็นระบบ - พนักงานจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและถูกต้อง - พนักงานบริการหลังการขาย โดยเราจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ตรงตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้าใน จ.นครราชสีมา, สระบุรี, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สุรินทร์ ฯลฯ

 

         บริการหลักของเรา มีดังนี้

  • มีสินค้าให้บริการอย่างหลากหลาย เรามีสินค้าให้บริการท่านอย่างหลากหลาย อาทิ เช่น เครื่องดับเพลิงพร้อมติดตั้งฟรี ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง บรรจุน้ำยาดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดปฏิบัติงาน ชุด อปพร. เสื้อกั๊กจราจร กรวยจราจร ป้ายต่าง ๆ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า และถังขะ
  • มีบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าของบริษัททุกราย โดยมีบริการตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ลูกค้าฟรี ทุก ๆ 4 เดือน หรือ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดการตรวจ คือ 1. ตรวจเช็คมาตรวัดแรงดัน 2. คว่ำถังดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) เพื่อตรวจเช็คผงไม่ให้จับตัวเป็นก้อน 3. ตรวจเช็คสายฉีดเครื่องดับเพลิง 4. แจ้งจุดเสี่ยงที่สมควรติดตั้งเพิ่มเติม และให้ฟรี ! 1. Record Tag 2. ใบรายงานการตรวจเช็ค 3. ใบสรุปผลการตรวจเช็ค
  • บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการ ทันทีที่ท่านติดต่อ NASA FIRE เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญจะบันทึกคำสั่งของท่านเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยเพื่อความแม่นยำในการออกเอกสาร และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะจัดรวบรวมสินค้า ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อดำเนินการจัดส่งให้แก่ท่านทันที (เฉพาะสินค้าที่มีให้บริการอยู่แล้ว และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ)
  • สินค้าได้รับการตรวจสอบก่อนถึงมือท่าน สินค้าต่าง ๆ นอกจากจะได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตแล้ว NASA FIRE ยังมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับคุณภาพตามความต้องการ นอกจากนี้ หากสินค้ามีปัญหา เรายินดีรับผิดชอบตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332-2537

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332-2537