เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม รุ่น Etrex 20

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม รุ่น Etrex 20

 • 5,690
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. ความปลอดภัย และสุขภาพ
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กลุ่มสินค้าทั่วไป
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
  รุ่น Etrex 20
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex® 20, Thai


1. เป็นเครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
2. มีจานวนช่องรับสัญญาณแบบ Parallel จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตาแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS
4. มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 x 4.4 ซม. แบบ 65-K color TFT และมีไฟส่องสว่างหน้าจอ
5. สามารถแสดงตาแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude
6. สามารถแสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้
7. สามารถบันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุดและสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
8. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200 Saved Tracks 
9. สามารถนาทาง (Navigation) ไปยังตาแหน่งที่ต้องการได้ โดยแสดงเป็นระยะทางและทิศทาง
10. สามารถพล็อตจุดพิกัดและเส้นทางได้ โดยสามารถ Pan, Scan และ Zoom จอพล็อตเตอร์ได้
11. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้าได้ ( IPX7 )
12. ใช้ไฟจากถ่านแบตเตอรี่ขนาด AA ไม่เกิน 2 ก้อน และทางานต่อเนื่องได้ 25 ชั่วโมงต่อ แบตเตอรี่ 1 ชุด
13. มีพอร์ตสาหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้
14. สามารถคานวณพื้นที่ได้ Area calculation
15. มีหน่วยความจาภายใน 1.7 GB.
16. สามารถรองรับหน่วยความจาภายนอก (External Memory) ได้แบบ micro SD Card 17. แผนที่ประเทศไทย NOSTRA MAP 

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย<


1. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น
2. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

สินค้าแนะนำ

เบาะนวดไฟฟ้า รุ่น DF-999A
...
เทปวัดระยะทาง CST รุ่น 2028-50
เทปวัดระยะทาง CST รุ่น 2028-50 ...
พลาสเตอร์ตรวจหาโลหะในอาหาร
พลาสเตอร์ตรวจหาโลหะในอาหาร ...
ชุดถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์
ชุดถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ...